BOKA THE PLASTIC TSUNAMI WAVE 2020
KUNSKAPSSPRIDNING - ETT SÄTT ATT GÖRA SKILLNAD
AV ALL PLAST SOM TILLVERKAS ÄR ENGÅNGSPLAST
0%
AV STORMFÅGLARNA KRING ÖSTERSJÖN HAR PLAST I SIG
0%
TON PLAST HAMNAR I VÄRLDSHAVEN VARJE ÅR
0 TON
BOKA THE PLASTIC TSUNAMI WAVE 2020
KUNSKAPSSPRIDNING - ETT SÄTT ATT GÖRA SKILLNAD
AV ALL PLAST SOM TILLVERKAS ÄR ENGÅNGSPLAST
0%
AV STORMFÅGLARNA KRING ÖSTERSJÖN HAR PLAST I SIG
0%
TON PLAST HAMNAR I VÄRLDSHAVEN VARJE ÅR
0 TON
previous arrow
next arrow
Slider

Installationen The Plastic Tsunami Wave går nu att boka under 2020. Vågen är tre meter hög, tre meter bred och fem meter lång. Konstverket The Plastic Tsunami Wave är skapat av ca 3000 Pet-flaskor. Det är en spektakulär etablering som lyfter sig mot taket mellan butikerna.

”Vågen är stor. Det måste den vara. Problemet är stort och vågen ger en bild av det”, Wren Miller.
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Slider

Ingelsta Shopping i Norrköping var först ut i Sverige med etableringen i Sverige som skapade ett stort publikt och medialt intresse. En handelsplats är en knytpunkt för verksamheter som tar väldigt mycket resurser av vår planet. Hållbarhet och shopping är två begrepp som länge talat mot varandra. Nu börjar det förändras. Allt fler butiker, och restauranger tar större ansvar för miljön. Speciellt i minskandet av plastanvändandet.

”Vågen var vacker men också lite sorglig. Den påminde oss om vår skrämmande verklighet på ett pedagogiskt och spektakulärt sätt.", Petra Sjöstrand Kvick Centrumledare Ingelsta Shopping
”Vågen var vacker men också lite sorglig. Den påminde oss om vår skrämmande verklighet på ett pedagogiskt och spektakulärt sätt.", Petra Sjöstrand Kvick Centrumledare Ingelsta Shopping

Etableringen av The Plastic Tsunami Wave på Ingelsta Shopping
i Norrköping fick bl.a ICA MAXI att, på riktigt, ta ställning.

Om The Plastic Tsunami Wave

Etableringen av konstverket, som tar max tre dagar, gör sig bäst på en så kallad torgyta.
Avveckling ca 4 timmar.

Teknisk information
Podieyta: 5 x 7 meter
Takhöjd: 4 meter
El: 220 volt 10 A

Press
Konstnären Wren Miller är tillgänglig under hela etableringen och är tillgänglig för eventuella intervjuer med media.

INTRESSEANMÄLAN

Är ni intresserade av The Plastic Tsunami Wave till ert köpcentrum eller evenemang, kontakta projektledare Johan Bergerfalk på telefonnummer 073-823 80 90 alternativt johan@happyevents.se för mer information.
Etableringar sker endast i Sverige 2020.

INTEGRITETSPOLICY

Vi på Happy Norrköping bryr oss om dig och i den här integritetspolicyn beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter för att du ska kunna känna dig lugn och trygg.

Så här behandlar vi dina personuppgifter:

Vad är en personuppgift och vad innebär en behandling av personuppgifter?
En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress, men uppgifter som IP-nummer eller användarbeteenden i kombination med andra uppgifter som används för att kunna koppla till dig är också personuppgifter. En behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel; insamling, vidarebefordring, analysering, registrering och lagring.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Norrköping, organisationsnummer 559068-3727 på Drottninggatan 19 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, om inget annat anges, och ansvarar för att den här behandlingen sker på lagligt och korrekt sätt.

Hur får Happy Norrköping tag på dina personuppgifter?
När du gör en gruppbokning till ett av våra event. När du anmäler dig till något av våra events.

Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi?
Happy Norrköping behandlar de uppgifter som lämnas till oss, till exempel namn, telefonnummer, e-postadress, adress och/eller annan information som du lämnat till oss eller som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Vi samlar aldrig in mer information än vad som krävs för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund.

Varför behandlar Happy Norrköping uppgifter om dig?
Dina personuppgifter kan komma att behandlas av Happy Norrköping för bland annat följande ändamål:
– fullgöra våra åtaganden gentemot dig,
– förbättra din användning och upplevelse av vår webbplats och av våra övriga tjänster, 
– möjliggöra god kundvård och service genom att exempelvis besvara frågor som du ställer till oss,
– hantera och administrera arbetsansökningar,
– skicka nyhetsbrev och tillhandahålla dig relevanta erbjudanden,
– använda som underlag vid fakturering och bokföring och
– föra statistik.

När har Happy Norrköping rätt att behandla dina personuppgifter?
Happy Norrköping har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för att fullgöra vårt åtagande gentemot dig.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter används av behörig personal på Happy Norrköping. Vi lämnar inte ut uppgifter om vi inte måste på grund av krav i andra lagar och förordningar, myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Happy Norrköping sparar aldrig dina personuppgifter längre tid än vad som är nödvändigt för att fullgöra ändamålet med att vi hade personuppgifterna till att börja med.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Happy Norrköping värnar om din integritet. Därför arbetar vi ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag.

Vilka rättigheter har du som registrerad?
I korthet innebär det att du som registrerad ska få information om och hur dina personuppgifter behandlas och ha kontroll över dina egna uppgifter.

Nedan beskrivs varje rättighet:

Rätt till tillgång:
På Happy Norrköping är vi alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära ut ett registerutdrag. Det är viktigt att vi kan säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person, därför ska din begäran vara skriftlig, egenhändigt undertecknad och innehålla uppgifter om namn och personuppgifter.

Rätt till rättelse:
Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du när som helst kontakta Happy Norrköping och begära att få dem rättade.

Rätt att bli bortglömd:
Du kan begära att Happy Norrköping raderar dina person-uppgifter utan onödigt dröjsmål. I vissa fall kommer Happy Norrköping inte att kunna radera dina personuppgifter eftersom vi måste uppfylla lagar och krav som ställs på vår verksamhet i egenskap av offentlig verksamhet. I sådana fall kommer vi att blockera användningen av dina personuppgifter för de ändamål som du önskar att bli bortglömd i den mån det är möjligt.

Rätt till begränsning av behandling:
Du har rätt att begära att behandlingen av dina person-uppgifter begränsas.

Rätt att göra invändningar:
Du kan när som helst invända mot behandling av personuppgifter som grundar sig på ett berättigat intresse hos Happy Norrköping.

Rätt till dataportabilitet:
Om behandlingen av dina personuppgifter sker automatiskt och antingen har ett avtal eller ett samtycke som rättslig grund, har du rätt att få en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit Happy Norrköping. Personuppgifterna ska ges i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart. Du har rätt att föra över den här informationen till en annan personuppgiftsansvarig utan att Happy Norrköping kan neka.